22-10-07

VTI-AALST, een school met geschiedenis ... (I)

Rond 1910 werd er in Aalst reeds technisch onderwijs georganiseerd, maar alleen ‘s avonds en ‘s zondags. Dat was niet zo interessant voor de werkende bevolking, en men zocht andere oplossingen. De vele Aalsterse weverijen en spinnerijen waren verplicht om vreemde “techniekers” in dienst te nemen om de machines te onderhouden en te herstellen. Zo waren er in Aalst rond die periode een 400-tal Duitse technici. Ze hadden zelfs een eigen café, op de hoek van de Nieuwstraat en de Veemarkt, namelijk “Het Duitse bierhuis”. Deze vreemde technici eisten en kregen zeer veel geld, maar hun kennis over de machines hielden ze geheim.  hist2

 

Hierdoor kunnen we gemakkelijk begrijpen dat de werkgevers dachten aan een betere technische opleiding voor sommige van hun arbeiders. Zo kwam het dat pastoor J. Willems (parochiepriester van 1879 tot 1911) in oktober 1892 in de Meuleschettestraat een lagere school oprichtte. Met vooral goede bedoelingen ontstonden in en rond de school een “patronage” en een zondagsschool. Daarnaast kwamen tal van socio-culturele organisaties zoals “De Volkskring 1904", een toneelvereniging “Langs om beter”, een muziekmaatschappij en een turnvereniging “Willen is kunnen”. De directeur van deze lagere school, André De Waegenaere, was de stuwende kracht achter een groot deel van deze organisaties.

hist1

Vanaf 1905 - 1906 begon  André De Waegenaere bij de pastoor en bij de belangrijkste werkgevers te pleiten om een dagschool voor technisch onderwijs op te richten. Na lange besprekingen kwam onder voorzitterschap van pastoor Willems, op 1 april 1911, een algemene vergadering bijeen, waarop men besliste een “VRIJE VAK- en AMBACHTSSCHOOL” op te richten. De school zou gebouwd worden op gronden die eigendom waren van de Sint-Jozefsparochie en die gelegen waren tussen de Meuleschettestraat, de Koolstraat en de Klottestraat (nu Vakschoolstraat). Op een deel van de grond stonden gebouwen van de lagere school, de rest was bouwgrond, waarop de Vrije Vak - en Ambachtsschool zou komen.
Ondertussen was men druk bezig om het nodige geld te verzamelen. Vooral onderpastoor Cyriel De Meester, die de eerste directeur van de school zou worden en A. De Waegenaere, de bezieler, deden hiervoor grote inspanningen. Reeds in mei 1911 werd de eerste steen gelegd van de smidse en van de schrijnwerkerij met houtloods en toiletten.

  hist3

 

13:15 Gepost door JH in Geschiedenis | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Omtrent 'De Puytenput' ...

ptpt-schilderij

"De Puytenput", op een schilderij van F. Gobel 

Alhoewel de Franse maarschalk Turenne reeds in 1667 de Aalsterse stadsvesten “militair” uit de weg ruimde, bleef de onmiddellijke omgeving “buiten de stadspoorten” haar landelijk karakter behouden. Zo duurde het tot 1841 alvorens de laatste stads-grachten gedempt werden.

Waar wij nu de School- en de Meuleschettestraat kennen, liep een voetweg, net breed genoeg om te dienen als leewech voor eene coe met een zeele. Deze 551m lange Puytenputvoetweg leidde van de Gentsestraat naar de Puytenput, waar ook de Leedsche Heirbaan, de Klottestraat (nu gedeeltelijk Sinte Annalaan en Vakschool-straat) en de “Kwade straat” (V. De Saedeleerstraat) samenkwamen.

Op  enkele hoeven en de afspanning In ‘t Puytenlaweit (begin Ledebaan) na, viel er nagenoeg geen bebouwing te bespeuren.

Op de betreffende kaart in de Atlas der Buurtwegen (1841) is duidelijk te zien hoe deze viersprong zich slingerde rond de driekante Puytenput, een met eendenkroos bedekte vijver, die dienst deed als drinkput voor het vee op de meersen van de Asscherendries, aan weerszijden van de Leedsche Heirbaan.

Toen in de beginjaren van de 20ste eeuw het huidige stratenplan vorm kreeg, werd de kikkerpoel Puytenput gedicht met allerlei afval en afgedekt met een aslaag. Bij de heraanleg van de Ledebaan in 1947 werd het kruispunt verhard met kasseien.

De Puytenput bleef als toponiem bewaard en wordt o.a. bezongen in het clublied van Eendracht Aalst, dat overigens zijn eerste speelveld vond op de plek waar zich nu de VTI-sporthal bevindt.

Bitmap_in_PUITPUT-historiek
   
1. Puytenput      
2. Puytenputvoetweg / Meuleschettestraat
3. Klottestraat / Sinte Annalaan - Vakschoolstraat  
4. Leedsche Heirbaan / Ledebaan
5. Kwade Straat / Valerius De Saedeleerstraat
6. Jozef Meganckstraat
7. VTI-1-blokken V en W
8.OLV-Meuleschettekapel

Bitmap_in_PUITPUT-historiek2

10:08 Gepost door JH in Geschiedenis | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |